Tevékenységünk

Társaságunk az utazóközönség, Kecskemét város, Bács-Kiskun megye és hazánk távolabbi vidékei polgárainak szolgálatában áll, ezért küldetésünket abban látjuk, hogy utasainknak a lehető legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtsuk a közúti személyszállítás minden területén, és ezzel jobbá tegyük azok életét, akik szolgáltatásainkat igénybe veszik.

Társaságunk TEÁOR szerinti főbb tevékenységi körei:

Főtevékenység

4931 '08 Városi, elővárosi, várostérségi szárazföldi személyszállítás

Egyéb tevékenységek

4939 '08 Menetrend szerinti egyéb szárazföldi személyszállítás

5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7311 '08 Reklámügynöki tevékenység

7911 '08 Utazásközvetítés

7912 '08 Utazásszervezés

Kunság Volán Zrt. - 2012 - Mi biztosan Vezetünk!
Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.