Beolvadás DAKK Zrt.-be

Tisztelt Részvényes!

 

A DAKK ZRT. alapítója, valamint a BÁCS VOLÁN ZRT. a KÖRÖS VOLÁN ZRT., a KUNSÁG VOLÁN ZRT. és a TISZA VOLÁN ZRT.  közgyűlései 2014. április 28-án, illetve 2014. május 6-án úgy foglaltak állást, hogy valamennyien egyetértenek a Bács Volán Zrt. a Körös Volán Zrt. a Kunság Volán Zrt., a Tisza Volán Zrt. és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. beolvadással történő egyesülési szándékával és elrendelték a Bács Volán Zrt., Körös Volán Zrt. Kunság Volán Zrt., és a Tisza Volán Zrt. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel beolvadással történő egyesülését.

 

Az egyesülés (beolvadás) az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi XLXXVI. törvény (a továbbiakban: Átv.) alapján történik. Az Átv. 25. §. (1)-(4) bekezdései - tekintettel arra is, hogy az átalakulás (beolvadás) az Átv. 29. § (1) bek. szerintiek figyelembe vételével történik - az egyesüléssel érintett részvénytársaságok harminc nappal az egyesülési szerződés elfogadásáról döntő közgyűlés napja előtt kötelesek az egyesülési tervet, de különösen az egyesülési szerződés tervezetét, valamint a könyvvizsgáló álláspontját tartalmazó jelentést benyújtani az egyesülő részvénytársaságok cégjegyzékét vezető cégbírósághoz vagy az egyesülési szerződés elfogadásáról döntő közgyűlés napja előtt legalább harminc nappal és legalább a közgyűlés lezárásáig tartó időszak alatt a részvénytársaság saját honlapján biztosítani a dokumentumok ingyenes megismerhetőségét. A részvénytársaság a honlapon történő közzététel esetén köteles biztosítani, hogy az átalakulási iratok a honlapról letölthetőek és kinyomtathatóak legyenek, továbbá a részvénytársaság ebben az esetben is köteles székhelyén biztosítani az iratokba való betekintés lehetőségét.

 

A DAKK ZRT., a BÁCS VOLÁN ZRT., a KÖRÖS VOLÁN ZRT., a KUNSÁG VOLÁN ZRT. és a TISZA VOLÁN ZRT. e törvényi kötelezettségének a következő dokumentumoknak az érintett társaságok honlapjain történő nyilvánosságra hozatalával tesz eleget, 2014. június 27-én:

 

I.          Részvényeseknek szóló írásos tájékoztató letöltés

 

A. melléklet:     Nyilatkozati okirat formanyomtatvány arról, ha a részvényes az átalakulás után nem kíván a DAKK ZRT. részvényese lenni letöltés

B. melléklet:     Vételre felajánlás okirat mintája letöltés

 

II.        Átalakulási terv letöltés

 

1.1. melléklet:  BÁCS VOLÁN ZRT. vagyonmérleg tervezete letöltés

1.2. melléklet:  BÁCS VOLÁN ZRT. vagyonleltár tervezete letöltés

1.3. melléklet:  A Könyvvizsgáló véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről letöltés

1.4. melléklet:  A Felügyelőbizottság véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről letöltés

 

2.1. melléklet:  KÖRÖS VOLÁN ZRT. vagyonmérleg tervezete letöltés

2.2. melléklet:  KÖRÖS VOLÁN ZRT. vagyonleltár tervezete letöltés

2.3. melléklet:  A Könyvvizsgáló véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről letöltés

2.4. melléklet:  A Felügyelőbizottság véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről letöltés

 

3.1. melléklet:  KUNSÁG VOLÁN ZRT. vagyonmérleg tervezete letöltés

3.2. melléklet:  KUNSÁG VOLÁN ZRT. vagyonleltár tervezete letöltés

3.3. melléklet:  A Könyvvizsgáló véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről letöltés

3.4. melléklet:  A Felügyelőbizottság véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről letöltés

 

4.1. melléklet:  TISZA VOLÁN ZRT. vagyonmérleg tervezete letöltés

4.2. melléklet:  TISZA VOLÁN ZRT. vagyonleltár tervezete letöltés

4.3. melléklet:  A Könyvvizsgáló véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről letöltés

4.4. melléklet:  A Felügyelőbizottság véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről letöltés

 

5.1. melléklet:  DAKK ZRT. átalakulás előtti vagyonmérleg tervezete letöltés

5.2. melléklet:  DAKK ZRT. átalakulás előtti vagyonleltár tervezete letöltés

5.3. melléklet:  DAKK ZRT. átalakulás utáni vagyonmérleg tervezete letöltés

5.4. melléklet: A Könyvvizsgáló véleménye az átalakulás előtti vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről letöltés

5.5. melléklet: A Könyvvizsgáló véleménye az átalakulás utáni vagyonmérleg tervezetről letöltés

5.6. melléklet:  A Felügyelőbizottság véleménye a vagyonmérleg tervezetekről és vagyonleltár tervezetről letöltés

 

6. melléklet:      DAKK ZRT. alapszabály módosításának tervezete letöltés

 

III.       Átalakuló társaságok utolsó 3 éves beszámolója

 

1.a. melléklet:  BÁCS VOLÁN ZRT. 2011. évi éves beszámolója letöltés

1.b. melléklet:  BÁCS VOLÁN ZRT. 2012. évi éves beszámolója letöltés

1.c. melléklet:  BÁCS VOLÁN ZRT. 2013. évi éves beszámolója letöltés

 

2.a. melléklet:  KÖRÖS VOLÁN ZRT. 2011. évi éves beszámolója letöltés

2.b. melléklet:  KÖRÖS VOLÁN ZRT. 2012. évi éves beszámolója letöltés

2.c. melléklet:  KÖRÖS VOLÁN ZRT. 2013. évi éves beszámolója letöltés

 

3.a. melléklet:  KUNSÁG VOLÁN ZRT. 2011. évi éves beszámolója letöltés

3.b. melléklet:  KUNSÁG VOLÁN ZRT. 2012. évi éves beszámolója letöltés

3.c. melléklet:  KUNSÁG VOLÁN ZRT. 2013. évi éves beszámolója letöltés

 

4.a. melléklet:  TISZA VOLÁN ZRT. 2011. évi éves beszámolója letöltés

4.b. melléklet:  TISZA VOLÁN ZRT. 2012. évi éves beszámolója letöltés

4.c. melléklet:  TISZA VOLÁN ZRT. 2013. évi éves beszámolója letöltés

 

5.a. melléklet:  DAKK ZRT. 2012. évi előtársasági beszámolója letöltés

5.b. melléklet:  DAKK ZRT. 2013. évi éves beszámolója letöltés

 

A fenti iratokba való személyes betekintés lehetőségét az átalakulással érintett társaságok részvényesei számára a következő helyeken biztosítják az átalakuló társaságok munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között, pénteken 9-14 óra között:

 

 

BÁCS VOLÁN ZRT.:

6500 Baja, Nagy I. utca 39. Irodaház II. em. 213. sz. iroda

KÖRÖS VOLÁN ZRT.:

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. Irodaház III. em. 328.  sz. iroda

KUNSÁG VOLÁN ZRT.:

6000 Kecskemét, Csáktornyai utca 4-6. Irodaház III. em. 1. sz. iroda

TISZA VOLÁN ZRT.:

6724 Szeged, Bakay N. u. 48. Irodaház I. em. 106. sz. iroda

DAKK ZRT.:

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. Irodaház III. em. 330. sz. iroda

 

 

 

Kunság Volán Zrt. - 2012 - Mi biztosan Vezetünk!
Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.