A Chipkártyás rendszer utazási feltételei

                                                                  

                                                                   TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy Kecskemét-Helvécia viszonylatban közlekedõ menetrendszerinti autóbuszjáratokon chipkártyás bérleteket kizárólagos használatát vezetjük be 2007. november 1-tõl. Kérjük, hogy ezen idõpontig is a vonalon közlekedõ valamennyi járatot a bérletes utasok a chip-kártyás bérletekkel vegyék igénybe.

A megszemélyesített elektronikus kártyák (chipkártyák) elõállítása elsõ alkalommal mindenki számára térítésmentes! A kártyák megszemélyesítése minden hónap 1-10 közötti  munkanapokon  történik a Noszlopy G. parkban kijelölt helyiségben  6-18 óra között.

 

Bevezetés, miért jó az elektronikus bérlet:

-          egyesíti a mindenkori bérlet és a használatához szükséges igazolvány szerepét,

-          ezentúl az utazáshoz a kettõ helyett csak egy dokumentumra van szüksége  az utasnak, amelyet

-          nem kell minden egyes hónapban újra cserélni, mint a papír bérletet, hanem mindig ugyanazt a kártyát használhatja, havonta csupán a kártya egyszerû érvényesítésére van szükség.

 

  1. Kártyaérvényesség, adatfeltöltés

A kártya kiváltásakor történik a használathoz szükséges, állandó adatok feltöltése. Ezek az adatok: név, viszonylat, kedvezmény stb.  A kártya kiváltásához az utasnak be kell mutatnia a személyi igazolványt, kedvezményes árú bérlet esetén az érvényes diákigazolványt illetve ha az utas eddig is használt bérletet, elégséges az ahhoz szükséges igazolványt a kiváltáskor bemutatnia.

1.1  Kártyakibocsátó és ügyfélszolgálati helyek a KUNSÁG VOLÁN Zrt-nél:

                  

·        meghirdetés alapján Kecskemét pályaudvar kártya megszemélyesítõ helyiség.

 

1.2 Kártyaérvényesítõ helyek:                    -Kecskemét és Helvécia között közlekedõ autóbuszjáratokon az autóbuszvezetõnél

                                                                 -meghirdetett  pénztár

         Érvényesítéshez a kártyát az érvényesítést végzõ személynek át kell adni !

A kártyát az azzal történõ elsõ használat elõtt, majd pedig az érvényesség lejártakor (annak közeledtekor) érvényesíttetni kell (pl. a havi bérletet a kívánt hónapra). Az elsõ érvényesítés történhet a kártya kiváltásakor, vagy késõbb, az érvényesítõ helyeken.  Az érvényesítéskor kell megfizetni a bérlet árát.

 

1.3 A kártya a KUNSÁG VOLÁN Zrt. tulajdona. A próbaüzem ideje alatt egy alkalommal a kártya kiállítása térítésmentesen igényelhetõ. A próbaüzemet követõen, illetve a kártya elvesztése esetén a kártya kiállítási díja 500,-Ft. A kiállítási díj az ÁFA-t tartalmazza. A kiállítási díj megfizetése a kártya átvételével egyidejûleg esedékes.

1.4 A kártya érvényességi ideje: a kedvezményre való jogosultság  lejártáig, de maximum 2012.12.31.

A kártya érvényességi idejének lejáratát követõen a kártya a KUNSÁG VOLÁN Zrt. szolgáltatásaira meghosszabbítható.

Új kártya csak a régi kártya bevonásával, ill. az elveszett kártya egyidejû letiltásával adható ki.

1.5 A gyári hiba, ill. arra visszavezethetõ hiba esetén a KUNSÁG VOLÁN Zrt. a kártyát ingyen kicseréli a Noszlopy G. parkban.

1.6 Amennyiben a kártya az utas  hibájából (törés, hõhatás, rendeltetésellenes használat stb.) eredõen megrongálódik, meghibásodik, illetve használhatatlanná válik, a kártyát a KUNSÁG VOLÁN Zrt. 500,- Ft kiállítási díj ellenében cseréli ki.

1.7 A kártya látható külsõ, ill. belsõ nem látható tartalommal kerül kiadásra. A kártya tartalmazza az utazási viszonylatot és a kedvezményeket. 

1.8 A megszemélyesítés és a kedvezményre való jogosultság változásának átvezetése díjmentes.

1.9 Kártya elvesztését a kártyahasználó haladéktalanul köteles személyesen a KUNSÁG VOLÁN Zrt-nek, az 1.1 pontban meghatározott kártyakibocsátó és ügyfélszolgálati helyeken bejelenteni. A kártyán lévõ azonosító számot rögzíteni kell, a letiltáshoz meg kell adni. A KUNSÁG VOLÁN Zrt. adategyeztetés után, ismételt kiállítási díj megfizetése mellett új kártyát állít ki és vállalja az elveszett kártya letiltását.

2. Kártyafeltöltés, tartalom változtatás

2.1 A feltöltött kártya alapján a használó a kártyán rögzített viszonylattal, valamint kedvezménnyel és a hivatalos díjszabás alapján megállapított díj megfizetésével jogosult utazásra. A kártyát az 1.2 pontban meghatározott helyeken kell érvényesítetni. 

2.2 Kártyatartalom módosítás:

      - Kedvezmény jogosultság változása esetén (pl. tanulói jogviszony megszûnése, folytatása, ingyenes utazásra jogosultság stb.) vagy utazási viszonylat változásnál / pl. lakhely változása / a KUNSÁG VOLÁN Zrt. a díjszabásban meghatározott okmányok bemutatása mellett az adatváltozást ingyenesen átvezeti a kártya tartalmán.

      - Névváltozás  illetve a külsõ személyiség jegyek személyi azonosítást megnehezítõ mértékû megváltozása esetén az újbóli adatfeltöltés díja 500,- Ft. A kártya tartalma az utas kérelmére módosítható.

 

3.Kártyahasználat

Utazáskor a kártyát kezelni kell.

3.1 A kártyát csak és kizárólag az a személy használhatja fel utazásra, akinek részére kiállították, akinek a fényképe és adatai a kártyán szerepelnek. Az utas az autóbuszvezetõ, illetve az ellenõrzésre jogosult személy felhívására a használat jogosultságát igazolni köteles.

3.2 Az adatfeltöltött és érvényesített kártyát felszálláskor a gépkocsivezetõnek fénykép felöli oldalával fel kell mutatni, majd a kártyaolvasótól  1-5 cm-re 1-2  másodpercig kell tartani. A kártyaellenõrzõ készülék mind hang, mind fényjelzéssel nyugtázta a kártya érvényességét, érvénytelenségét és esetleges letiltását egyaránt.

3.3 Amennyiben a kártya nincs érvényesítve az adott idõszakra vagy letiltás alatt áll, esetleg megrongálódott vagy megsérült és ezért használhatatlan, a készülék a kártyát nem kezeli. Ha csak az érvényesítését mulasztották el, annak az autóbuszvezetõnél történõ érvényesíttetése után (csak a Kecskemét-Helvécia vonalon) a kártya már kezelhetõ. Egyéb esetben az utasnak menetjegyet kell váltania.

 

4. Ellenõrzés  

Amennyiben az utas felszálláskor a kártyát a kártyaolvasó egységnél nem érvényesítette, úgy ellenõrzéskor az érvényesség elmulasztása pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után.

A kártya a helyszínen bevonásra kerül, ha az a tiltólistán  szerepel, azt nem az arra jogosult utas használta, azt megrongálták, átalakították vagy az adattartalmát megváltoztatták.

A bevont kártyát az utas a területileg illetékes ügyfélszolgálati helyen adategyeztetés után 500,-Ft kezelési költség ellenében átveheti. Kezelési költségmentesen veheti át az utas a kártyát, ha azt a bevonás elõtt az utas tiltotta le, ill. ha a kártya talált tárgyként került leadásra.

                                         

További felvilágosításért kérjük forduljon Kecskemét pályaudvaron a meghirdetett kártya megszemélyesítõ helységbe. Nyitva tartás : minden hónap 1-10 között munkanapokon  6-18 óráig. Telefon: 76/321-777  és 76/322-565

 

                                                                                         KUNSÁG VOLÁN ZRT.

 

Kunság Volán Zrt. - 2012 - Mi biztosan Vezetünk!
Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.